รายการสถิติทางการที่เปลี่ยนสถานะ เชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   

เปรียบเทียบระหว่างปี 2561 และ 2560

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จำนวนรายการสถิติทางการ
ตาก 1
กระบี่ 38