ดาวน์โหลด

องค์ความรู้แผนพัฒนาสถิติรายสาขา:


 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสถิติรายสาขา
   •   ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสถิติรายสาขา.pptx - ขนาด 533.56 KB  Download
 • เอกสารเพิ่มเติม
  • Test170161
   •   204_Indicator_SDGs.pdf - ขนาด 442.70 KB  Download

องค์ความรู้แผนพัฒนาสถิติเชิงพื้นที่:


 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสถิติเชิงพื้นที่
   •   ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด.pptx - ขนาด 322.94 KB  Download

เอกสารคู่มือ:


 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • คู่มือการประเมินคุณภาพ
   •   gsbpm.png - ขนาด 592.69 KB  Download
  • ตัวอย่างไฟล์วิดีโอ
   •   gsbpm.png - ขนาด 592.69 KB  Download
   •   07_Example.wma - ขนาด 3.71 MB  Download
  • GSBPM
   •   องค์ความรู้.pdf - ขนาด 2.49 MB  Download

แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทย:


 • เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  • แผนแม่บทระบบสถิติประเทศไทยฉบับที่ 2 (ปี 2559-2564)
   •   14291_masterplan02_1.pdf - ขนาด 683.34 KB  Download