ประชาสัมพันธ์การประชุมพิจารณาระบบการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาสถิติของประเทศ
15 ธ.ค. 58

ประชุมพิจารณาระบบติดตามประเมินผลสถิติทางการประเทศไทย

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม สพก.

กำหนดการประชุม

ภาคเช้า 09.30-12.00 น. ผู้เข้าร่วมประชุม คือ พี่นะ พี่หยุ่น พี่ก้อย พี่ปาล์ม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

 - นำเสนอผลการพัฒนาระบบการประเมินมาตรฐาน/คุณภาพ สถิติ

 - เก็บตก Requirement ที่เหลือของมาตรฐานและประเมิน

 - Review Overall ของ Project

ภาคบ่าย 13.30-16.30 น. ผู้เข้าร่วมประชุม คือ พี่ตุ๊ก พี่ไก่ พี่ปลา เบศท์ ยศ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ

  - Review หน้าเว็บส่วนที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว (ส่วนของรายงาน) ของติดตามและปัญหาที่พบ

  - ทำความเข้าใจเอกสารที่ส่งมาล่าสุดร่วมกัน

  - Requirement ที่เหลือของทั้งของสาขาและพื้นที่ เช่น เนื้อหาที่จะแสดงในหน้าแรก, common

  - นำเสนอผลการพัฒนาระบบติดตาม

  - Requirement ส่วนที่เหลือต้องพิจารณาร่วมกัน